Stalno delujoča referenčna GPS postaja Mestne občine KoperReferenčna GPS postaja omogoča natančno določanje položaja v prostoru z diferencialno GPS tehniko. Namenjena je javni uporabi predvsem za potrebe geodezije na širšem območju občine Koper. Podatki za naknadno obdelavo so dostopni preko interneta, diferencialne korekcije pa v realnem času preko GSM omrežja.
antena


Lokacija in oprema

Postaja je v stavbi Mestne občine Koper. Antena je na strehi, na jeklenem drogu, ki je vpet v nosilno steno zgradbe. Položaj antene je določila strokovna skupina iz FGG Ljubljana oddelek geodezija pod vodstvom dr. Bojana Stoparja.

Sprejemnik

Ashtech Z-FX 12 kanalni L1/L2 GPS sprejemnik predviden za nepretrgano delovanje.

Antena

POZOR
Dne 22 decembra 2003 smo anteno zaradi okvare zamenjali.
Ashtech, tip 700700 C
Položaj osnove antene (WGS 84):
45° 32.9496413' N, 13° 43.795771' E, 72.4728 m nad elipsoidom


Vzdrževanje

Postajo je s sredstvi Mestne občine Koper postavilo in jo vzdržuje podjetje Harpha Sea d.o.o. iz Kopra. Za vsa vprašanja in pripombe v zvezi z referenčno postajo nam lahko pišete ali telefonirate: 05 6260327.

Uporaba

Podatke z referenčne postaje uporabljamo na dva osnovna načina: v realnem času in z naknadno obdelavo.

Merjenje v realnem času

Pri tem načinu uporabnikov GPS sprejemnik sproti popravlja izračun položaja faznega središča svoje antene s korekcijami, ki jih sprejema od referenčne postaje po GSM zvezi. Postaja pošilja diferencialne korekcije v RTCM 2.2 obliki. Na voljo sta dve vrsti: kodne in fazne korekcije.

kodne korekcije (RTCM sporočila 1, 3):
z njimi lahko zmanjsamo napako določitve položaja pod 1 m (95 % meritev) tudi s cenejšimi GPS sprejemniki. Korekcije so uporabne v razdalji večji od 100 Km od referenčne antene. RTCM sporočilo 1 oddajamo enkrat na sekundo.

fazne korekcije - RTK (RTCM sporočila 20, 21, 22):
napaka je pribl. stokrat manjša kot pri kodnih korekcijah, vendar lahko take meritve opravljamo le z dražjimi sprejemniki. Največja še dopustna oddaljenost od referenčne antene je okrog 20 Km. RTCM sporočila 20 in 21 oddajamo enkrat na sekundo.

Merjenje z naknadno obdelavo podatkov

V tem primeru uporabnik shrani surove (nekorigirane) meritve v datoteko. Po končanem merjenju jih obdela s posebnim programom. Pri tem uporabi tudi podatke z referenčne postaje. Podatki so v RINEX2 obliki. Časovni interval in pogostost vzorčenja (od 5 do 30 sekund) sami izberemo. S tem načinom lahko dosežemo še boljšo natančnost kot z uporabo RTK korekcij. Čeprav natančnost z razdaljo od referenčne postaje pada, je meritev možna tudi na večjih razdaljah. Pri RTK pa že pri oddaljenosti nekaj deset Km ne moremo več izmeriti položaja.